Corona update

24-03-2020 20:00

Leerlingenvervoer:
Sinds maandag 16 maart zijn alle scholen in Nederland gesloten. Derhalve vindt er geen leerlingenvervoer plaats.
Maakt u als ouder deel uit van de cruciale beroepsgroepen? De lijst met cruciale beroepen vindt u hier op de website van de Rijksoverheid. Heeft u vervoer nodig naar de opvang? Dan kunt u contact nemen met de regiecentrale op 088 – 655 77 65.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de regering. Mocht er aanleiding toe zijn dan kunt u nadere berichtgeving hier verwachten.