De spelregels voor ons

Dit zijn de spelregels waaraan wij ons moeten houden. Klik op elk onderwerp om te lezen wat u van ons mag verwachten.

• Wij halen de leerling bij zijn/ haar woonadres op.
• Wij maken geen gebruik van op- of overstapplaatsen.
• Wij verwerken aanmeldingen voor vervoer (en wijzigingen) zo snel mogelijk en informeren u als ouders/verzorgers hierover binnen 5 werkdagen.
• Bij het combineren van de ritten houden wij waar mogelijk rekening met het type leerling.
• Wij streven naar zo min mogelijk wisselingen van leerlingen in de taxibus.
• Er vindt alleen gecombineerd vervoer plaats met leerlingen uit het leerlingenvervoer. Wij combineren niet met ander doelgroepenvervoer (bijvoorbeeld Wmo-vervoer).
• De individuele reistijd (verblijfstijd in het voertuig per rit) per leerling is gelimiteerd tot maximaal 90 minuten per leerling. De reistijd is uiteraard korter als dat mogelijk is. De berekening van de reistijd start zodra de leerling zich in het voertuig bevindt en eindigt op het moment dat de leerling uit het voertuig is.
• Overbruggingstijd van en naar de klas (gemiddeld zo’n 10 à 15 minuten) is uitgesloten van de reistijd.
• Voor leerlingen die tot 10 kilometer van school wonen, geldt een maximale individuele reistijd van 60 minuten.
• De gemeente kan in individuele situaties hiervan afwijken.

• Wij rijden zoveel mogelijk vaste routes met vaste chauffeurs.
• De geplande vertrek- en aankomsttijden zijn inzichtelijk voor ouders/verzorgers.
• De schooltijden zoals opgenomen in de schoolgids van de school zijn leidend voor het vervoer naar school en naar huis. Bij afwijkende schooltijden vanwege een examen, een toetsweek, uitval van lesuren, schoolreisjes of ziekte kan geen aanpassing plaatsvinden in het leerlingenvervoer.
• Alleen wanneer een leerplichtige leerling door structurele handicap slechts een deel van het onderwijsprogramma kan volgen, kunnen wij hem of haar in een voorkomend geval tijdens schooltijd vervoeren.
• Bij extreme weersomstandigheden beslist de regiecentrale of het vervoer niet of op een later tijdstip plaats moet vinden. De regiecentrale laat dit de ouders/verzorgers, scholen en chauffeurs weten.
• Wij zetten personenauto’s, taxibussen en rolstoelbussen in.
• Wij vervoeren maximaal 8 leerlingen in een taxibus.
• Wij vervoeren maximaal 4 leerlingen in een personenauto.
• De gemeente kan een plaats beschikbaar stellen voor begeleiding.

Om snel te zoeken:

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

De spelregels voor leerlingen

Om alle leerlingen veilig en in een prettige sfeer te kunnen vervoeren, maken wij graag wat afspraken met hen over het gedrag in de taxi(bus). Deze spelregels ziet u hieronder. Onze chauffeurs stellen het zeer op prijs als u deze afspraken met uw kind doorneemt.

Wie zich niet aan deze afspraken houdt, wordt daar door de chauffeur, vervoerder of gemeente op aangesproken.

  • vriendelijk-en-aardig-tegen-elkaar
  • de-chauffeur-opent-en-sluit-de-deur
  • eten-en-drinken-moet-buiten-de-bus
  • geluid-staat-uit
  • gordel-om
  • recht-op-de-stoel