Klachten melden

Graag vernemen wij uw ervaring met Versis. Via dit formulier kunt u een klacht indienen over het leerlingenvervoer van Versis.
Uw klacht moet binnen 3 weken na het voorval ingediend zijn. Na ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging en de afhandeling van uw klacht gebeurt schriftelijk binnen 10 werkdagen. Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling, dan kunt u in beroep gaan bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Klachten melden

Uw klacht

Uw gegevens

Extra informatie

Om uw suggestie of klacht zo snel en goed mogelijk te behandelen, is het belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie invult.

Gegevens van de leerling

Ritgegevens

dag - maand - jaar
Weet u het niet precies, geef dan de tijd bij benadering
Bezig met versturen