Wat doet het reizigerspanel?

Het reizigerspanel vormt het klankbord voor de kwaliteit van Versis. De reizigers die zitting hebben in het panel leveren waardevolle informatie aan het Beheerbureau van Versis en de vervoerder.

Vergaderingen
Het panel vergadert eens per kwartaal en bespreekt dan alle zaken die de leden in positieve of negatieve zin hebben opgemerkt. Dat kan van alles zijn; de ophaaltijden, het gedrag van de chauffeurs en medepassagiers, het instapgemak, de werking van het reserveringsysteem, de herkenbaarheid en meer.

De leden van het reizigerspanel
Dhr. Mauritz – Neder-Betuwe (voorzitter, foto)
Dhr. Van der Sijs – Buren
Mevr. Akerina – Neder-Betuwe
Mevr. Hillaert – West Betuwe
Mevr. Sluiter-Duits – Zaltbommel
Mevr. Van ’t Verlaat – Culemborg
Mevr. Carelsz-Berends – Tiel
Dhr. Tempel – Buren

Wilt u lid worden van het reizigerspanel?
U bent van harte welkom! Neem contact met het Beheerbureau via e-mail:
beheerbureau@versis.nl