Wat doet het reizigerspanel?

Het reizigerspanel vormt het klankbord voor de kwaliteit van Versis. De reizigers die zitting hebben in het panel leveren waardevolle informatie aan het beheerbureau van Versis. Het beheerbureau neemt de resultaten en constateringen mee in de ontwikkeling van Versis.

Vergaderingen
Het panel vergadert eens per kwartaal en bespreekt dan alle zaken die de leden in positieve of negatieve zin hebben opgemerkt. Dat kan van alles zijn; de ophaaltijden, het gedrag van de chauffeurs en medepassagiers, het instapgemak, de werking van het reserveringsysteem, de herkenbaarheid en meer.

Lid gezocht uit gemeente Buren!
De onderstaande leden hebben zitting in het panel. Het reizigerspanel is nog op zoek naar een reiziger uit de gemeente Buren! Mocht u interesse hebben om lid te worden van het reizigerspanel, dan kunt u contact opnemen met het beheerbureau via 0344-63 85 65.

De leden van het reizigerspanel
Dhr. C. Romijn – Culemborg (voorzitter, foto)
Mevr. J. van den Reek – Culemborg
Mevr. J. van ’t Slot-Luikes – Geldermalsen
Mevr. H. van Drunen – Lingewaal
Dhr. A. Stofberg – Maasdriel
Mevr. A. Akerina – Neder-Betuwe
Mevr. M. Hillaert – Neerijnen
Dhr. J. Nijhoff – Neerijnen
Dhr. P. Cozijn – Tiel
Dhr. A. Kegelaar – Tiel
Dhr. P.D. Doolaard – West Maas en Waal
Mevr. D. Simons – Zaltbommel
Mevr. L. Davidse-Jonkman – ROCOV