Wat doet het reizigerspanel?

Het reizigerspanel vormt het klankbord voor de kwaliteit van Versis. De reizigers die zitting hebben in het panel leveren waardevolle informatie aan het beheerbureau van Versis. Het beheerbureau neemt de resultaten en constateringen mee in de ontwikkeling van Versis.

Vergaderingen
Het panel vergadert eens per kwartaal en bespreekt dan alle zaken die de leden in positieve of negatieve zin hebben opgemerkt. Dat kan van alles zijn; de ophaaltijden, het gedrag van de chauffeurs en medepassagiers, het instapgemak, de werking van het reserveringsysteem, de herkenbaarheid en meer.

De leden van het reizigerspanel
Dhr. C. Romijn – Culemborg (voorzitter, foto)
Dhr. A. van der Sijs – Buren
Mevr. J. van den Reek – Culemborg
Mevr. J. van ’t Slot-Luikes – West Betuwe
Mevr. H. van Drunen – West Betuwe
Dhr. A. Stofberg – Maasdriel
Mevr. A. Akerina – Neder-Betuwe
Mevr. M. Hillaert – West Betuwe
Dhr. J. Nijhoff – West Betuwe
Dhr. P. Cozijn – Tiel
Dhr. A. Kegelaar – Tiel
Dhr. P.D. Doolaard – West Maas en Waal
Mevr. L. Davidse-Jonkman – ROCOV